Kim jesteśmy?

Misja

Każdego dnia miliony kilowatogodzin rozpływają się w powietrzu. Konsumując nieświadomie, zużywamy więcej energii niż naprawdę tego potrzebujemy. Niewydajnie wykorzystana energia podbija liczniki i rachunki. Zostawia negatywny ślad w naszym portfelu, jak i w otaczającym nas środowisku.

EMS przychodzi z pomocą tym firmom, które chcą złapać marnowane kilowatogodziny. Naszym klientom pomagamy zoptymalizować konsumpcję energii. Dzięki redukcji zużycia energii, podnosimy ich konkurencyjność. Dzięki redukcji energii, zmniejszamy ich negatywny wpływ na środowisko. Razem z nami tworzą nową rzeczywistość - rzeczywistość efektywności energetycznej.

Historia

EMS Energy Engineering & Management Systems działa na rynku od ponad 25 lat. Firma powstała w 1991 roku jako odpowiedź na rosnące potrzeby energetyczne sektora przemysłowego. Wczesne lata dziewięćdziesiąte były dla Polski okresem boomu gospodarczego. Przekładało się to nie tylko na zwiększoną produkcję, ale także na rosnące zużycie energii. Wprowadzane metody produkcyjne rzadko kiedy były jednak zoptymalizowane pod kątem zużycia energii. Co więcej, polska energetyka opierała się niemal wyłącznie na węglu. Daleko jej było do miana "czystej energii". Rosnące potrzeby rynku szły więc w parze z realnym zagrożeniem dla środowiska. Efektywność energetyczna mogła być doskonałą odpowiedzią na obie kwestie. Dostrzegając jej potencjał, rozpoczęliśmy współpracę z Duńską Agencją Energetyczną. Kilkanaście miesięcy później z tej współpracy narodziło się EMS - firma, dla której efektywność energetyczna była synonimem przyszłości.

Nasz zespół