Audyty energetyczne

W czasach, gdy zasoby energetyczne są tak bardzo ograniczone, a ceny energii tak wysokie, jej oszczędność ma szczególne znaczenie. Szukając owych oszczędności, EMS analizuje całościowo gospodarkę energetyczną swych klientów. Sporządzony w formie audytu rezultat przedstawia listę możliwych przedsięwzięć efektywności energetycznej.